Home

slide-b-bg

Werkt u met Agile/Scrum?

HEEFT U BEHOEFTE AAN…..

VERHOGING VAN DE
PRODUCTIVITEIT
VAN UW TEAMS?

HOGERE KWALITEIT

KORTERE TIME
TO MARKET?
VOORSPELBAAR
RESULTAAT?
bg4

WIJ HELPEN

in 3 fases

op 3 manieren

Interim management
& freelance

Coaching

Teams

3

FASES


Inception


Construction


Transition

bg

Agile Delivery

make Agile/Scrum work

Inception fase

Focus op Klantwaarde

Duidelijke visie en roadmap

middels Business Model Canvas of Lean Canvas

Echte klantwaarde leveren

Minimal Viable Product (MVP) dat direct waarde levert

Heldere Requirements

is meer dan user stories alleen


meer weten?

bg21

Agile Delivery

make Agile/Scrum work

Construction fase

Focus op Resultaat

Meer commitment

teams die zich echt empowered voelen
en zelf beslissingen durven te nemen

Hogere productiviteit
efficiënter en slimmer programmeren
gezamenlijke doelen wegnemen impediments

Betere kwaliteit

geïntegreerd testen
bugs tijdens Sprint oplossen
continuous delivery


meer weten?

bg21

Agile Delivery

make Agile/Scrum work

Transition fase

Focus op Kwaliteit

Geautomatiseerd testen

elimineren van menselijke tussenkomst,
reduceert de kans op fouten

Continuous integration
hogere kwaliteit
sneller opleveren

Continuous deployment

verminderd risico
sneller werkende software opleveren
hogere klantwaarde

DEVOPS

Interim

Heeft u behoefte aan tijdelijke of langdurige inzet en ondersteuning binnen uw Agile/Scrum teams?
Agile Delivery beschikt over een groot netwerk ervaren en gecertificeerde professionals.

Coaching

Werken met Agile/Scrum vraagt om continue aandacht voor verbetering.
Een ervaren coach herkent snel inefficiency en belemmeringen en helpt het management en het team deze weg te nemen.

Teams

Het kan voorkomen dat u moet opschalen maar tijdelijk niet de juiste mensen beschikbaar heeft.

Agile Delivery beschikt over teams die op elkaar zijn ingespeeld.

De volgende stap in Agile/Scrum

Veel organisaties die Agile/Scrum omarmen, komen van een waterval, command/control Prince2 situatie. Zij zijn gewend aan standaarden, aan duidelijkheid aan wie wanneer verantwoordelijk voor is en aan vaste overdrachtsdocumenten en bijbehorende procedures.

Scrum is een framework dat veel open laat op dit vlak. Veel organisaties worstelen met zaken als “Welke granulariteit moeten mijn requirements hebben, in welke fase van het project?”, “Hoe bewaak ik de business architectuur, in een gedistribueerde omgeving?”, “Hoe kan ik de afhankelijkheden tussen de verschillende projecten binnen mijn programma(‘s) bewaken en waar is de overall planning?”. Dit is nog meer een selectie van waar directie en management mee worstelt, op het moment dat Agile/Scrum binnen een organisatie is geintroduceerd.

Agile Delivery helpt organisaties de juiste antwoorden te vinden op deze vragen. Niet door cursussen aan te bieden of door nogmaals te herhalen wat het Agile Manifesto of Scrum hierover zeggen, maar door oplossingen te bieden die zich in de praktijk hebben bewezen.

Dit doen we door bij de klant onze handen vuil te maken. Door in de praktijk mee te werken en onze kennis en vooral ervaring met Agile en Scrum toe te passen.